logo dynamick

Business Transformation - Organizational redesign

HR, finance en administratie zijn misschien niet uw corebusiness, maar hebben binnen uw organisatie wel aandacht nodig. Daarom wil DynamICK uw copiloot zijn, zodat u kunt focussen op uw strategische en commerciële doelstellingen.

Onze helicopterview laat ons toe uw organisatie onder de loep te nemen en de juiste oplossingen aan te reiken: de juiste mensen op de juiste plaats, geschikte softwaretools en optimalisatie van uw processen.  

De impact hiervan op uw medewerkers mag niet onderschat worden.

Ook daarom is DynamICK de geschikte partner, met uitgebreide ervaring in veranderingstrajecten – als changemanager én sponsor.

Centraal hierin: de symbiose van een efficiënte en performante organisatie enerzijds met respect voor de medewerkers anderzijds. 

Integratietraject bij fusies en overnames

Een overname of fusie is een complexe operatie waar heel wat bij komt kijken. Het is ook iets dat ver buiten je comfortzone ligt. Voor het financieel juridische luik laat je je uiteraard bijstaan door specialisten ter zake. Maar doe je dat ook voor de integratie van beide ondernemingen tot 1 ambitieuze en toekomstgerichte organisatie?

Want 84% of 5 op 6 van de fusies en overnames falen en halen de beoogde commerciële synergieën en financiële doelstellingen niet. De negatieve impact is vaak groot. Denk aan de kostbare tijd die je geïnvesteerd hebt, de financiële aderlating, imagoschade of personeelsverloop. Dat zo weinig integraties slagen is niet eens zo abnormaal! Bij een integratie komt veel meer kijken dan je denkt.

Heb je een integratie- en communicatieplan? Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers mee zijn in het nieuwe ambitieuze verhaal en zich betrokken voelen bij de nieuwe organisatie? Hoe bereid je de leidinggevenden van beide organisaties voor om met weerstanden om te gaan? Hoe laat je beide organisaties met elkaar kennis maken? Hoe stem je de tools en processen van beide organisaties op elkaar af? … Het is overduidelijk dat experten zoals DynamICK hierbij een absolute meerwaarde zijn.

Als founding partner van Fusies & Overnames ondersteunt en begeleidt DynamICK u om van het integratietraject een succes te maken.
Ons doel? Een efficiënte performante organisatie enerzijds combineren met een geïntegreerde mensgerichte bedrijfscultuur én betrokken medewerkers anderzijds. Het ene kan namelijk niet zonder het andere. 

Meer weten: Boek hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

image dynamick fusies en overnames

Enkele realisaties

Reorganisatie van de afdelingen contractadministratie en facturatie, waarbij vier teams werden herleid tot twee.

Businessprocessen werden op elkaar afgestemd, best practices overgenomen.

Resultaten: schaalvergroting, en de overname en centralisatie van O2C-taken (O2C = Order to Cash) van kleinere businessunits, wat leidde tot aanzienlijke kostenbesparing en meer efficiëntie.

Het opzetten van een kredietmanagementafdeling voor een grote internationale groep, bevoegd voor België en Luxemburg.

De totaal nieuwe aanpak naar klanten en sales, gebaseerd op nieuwe tools, leidde tot een daling van DSO van 57 naar 39 dagen.

De nieuwe afdeling focust op een open, communicatieve samenwerking met sales bij de creatie van duurzame customer intimacy.

Implementatie van OnGuard als kredietmanagementtool voor een wereldspeler.

De combinatie met gestructureerde kredietmanagementprocessen resulteerde in een daling van DSO met 5 dagen.

De basis van het succes was de focus op een LT-relatie met de klant, in nauwe samenwerking met sales.

Het opzetten van verschillende e-billing kanalen voor B2B en B2C, met een success rate van 45 procent in 3 maanden.

Bovendien liet dit toe het kredietmanagementproces te versnellen, waardoor korter op de bal kon gespeeld worden.

De coördinatie van een redesign ERP-software-project voor een lokale KMO, inclusief uitrol van de nieuwe software en aangepaste processen.

Een heel ingrijpend traject, begeleid door een change-stuurgroep met Peter aan het hoofd.

De nieuwe processen leidden tot een DOS-certificering (Dealer Operating Standards ofte interne kwaliteitseisen).

Een tax ruling rond Patent Income Deduction kende een ROI binnen de 3 maanden.

Deze ruling resulteerde in een aanzienlijke verlaging van de winstbelasting over meerdere jaren.

logo dynamick

Peter DICK
Zaakvoerder
Ond.nr. BE0837.915.692

Your Business - Our Care

Boost your organisation to the next level.

 

© Copyright 2019 DynamICK - Designed by IlBa Projects - All Rights Reserved