Een CFO in uw KMO. Solutions for safer finance!

Nuchter, straight forward & no-nonsense. Positief, open minded & constructief. Met een helicopterview benadert DynamICK financiële en administratieve problemen en reikt u effectieve oplossingen aan. Toegevoegde waarde, dat willen we leveren.
Your Business -– Our Care, met de hoogste ethische normen in het achterhoofd. Naar mens, organisatie en samenleving. Dat is de basis van DynamICK. Het fundament waarmee we u bijstaan in het professionaliseren van uw administratie en financiële afdeling. Een CFO in uw KMO. Op maat, discreet en vertrouwelijk.

OPLOSSINGEN

"Co Piloot"
Als bedrijfsleider van een KMO heeft u heel wat beslommeringen. Het financiële luik is niet uw core business, maar wel noodzakelijk. U focust op het zaken doen. Dynamick staat u bij als co-piloot op finance. Afhankelijk van uw noden nemen wij voor u de rol van CFO, Controller of Credit Manager op. We zijn enkele uren per week aan boord. Of fulltime tijdens turbulente periodes.

Hebt u tijdelijke ondersteuning nodig op andere bedrijfsdomeinen zoals HR, Sales, Productie, ...? Via haar netwerk brengt DynamICK u in contact met de persoon die u zoekt.


"Vluchtplanning"
Met ruime ervaring in general management, finance, credit management, controlling en change management stippelen we voor u de optimale route uit. Uw financiële processen en administratie - P2P, O2C en R2R - stemmen we af op uw operationele activiteit; ondersteunend aan het commerciële. Cashflow-planning en working capital worden performant geadviseerd. Resultaat? Een gevoelige verbetering van uw KPI's en een sterke verlaging van uw risico. Dat zorgt voor een veilige vlucht.


"Crew management"
Met DynamICK als klankbord voor de CEO krijgt uw crew de nodige begeleiding. Door coaching en een positieve aanpak met focus op talenten worden geselecteerde teamleden managers. DynamICK heeft een ruime ervaring in integratie van afdelingen en teams. Centraal staat steeds de symbiose van een efficiente organisatie met het respect voor de werknemer.

De impact van veranderingen op uw medewerkers mag niet onderschat worden. DynamICK heeft een uitgebreide ervaring in veranderingstrajecten, als changemanager en als sponsor. DynamICK is bijgevolg de uitgelezen partner om dergelijke projecten door te voeren.


"Black Box"
De betrouwbaarheid en traceability van uw gegevens is belangrijk. Daarom hebt u nood aan moderne gedigitaliseerde logboeken, gekoppeld aan een performante black box op uw maat.
DynamICK implementeert uw financiële bedrijfssoftware: boekhouding, ERP, CRM en credit management. Welke software u ook nodig heeft, wij adviseren onafhankelijk en in functie van uw ideale route. Binnen budget en timing.


"Cockpit"
Om uw vlucht onder controle te houden is performante boordapparatuur noodzakelijk. Situatie tegenover vluchtplan. Dat wilt u weten. Management rapportering, correcte kostprijsmodellen en een analytische boekhouding zijn dan ook primordiale instrumenten. Een juiste definiëring van de KPI’'s laat u toe op koers te blijven. DynamICK zet de navigatiesystemen voor u op punt en helpt u deze juist te lezen. Samen met u sturen we de koers bij.


VORIGE BESTEMMINGEN

Co Piloot


 1. Interim CFO met focus op compliance en cash planning. Hierbij werd tevens een handig Credit Management dashboard ontwikkeld.
 2. De oprichting voor een internationale groep van een Credit Management afdeling bevoegd voor België en Luxemburg resulteerde in een DSO daling van 59 naar 37 dagen. Dit betekende een aanzienlijke verbetering van de behoefte aan werkkapitaal.
 3. Het bekomen van een "Tax ruling mbt Patent Income Deduction" kende een ROI ≤ 3 maand. Patent Income Deduction is de fiscale aftrek voor inkomsten uit octrooien. Het bekomen van deze ruling resulteerde in een aanzienlijke verlaging van de te betalen winstbelasting over een periode van meerdere jaren.
 4. Op een periode van 6 maand werd een nieuwe Business Unit “Korte Termijn Verhuur Vrachtwagens” opgestart. Ik nam de administratief organisatorische en financiële aspecten op mij (vergunningen, software, ...). Een collega het commerciële.

Vluchtplanning


 1. De oprichting voor een internationale groep van een Credit Management afdeling bevoegd voor België en Luxemburg leidde tot een DSO daling van 59 naar 37 dagen. Dit betekende een aanzienlijke verbetering van de behoefte aan werkkapitaal.
 2. De implementatie van OnGuard als Credit Management tool gecombineerd met het opzetten van gestructureerd professioneel credit management resulteerde in een daling van de DSO met 5 dagen. De klantenportefeuille met 25.000 klanten was zeer gedifferentieerd; zowel B2B, B2C als B2G, waaronder een aantal zeer grote (5% klanten = 95% omzet). Bovendien betrof het een zeer concurrentiële markt. De basis van het succes werd gelegd in de focus op een LT-relatie met de klant, in nauwe samenwerking met sales.
 3. Het opzetten van verschillende e-billing kanalen gericht op zowel B2B als B2C kende een success rate van 45% in 3 maand. Bovendien liet dit toe om het credit managementproces te versnellen, waardoor korter op de bal kon gespeeld worden.
 4. Het samen smelten van 4 kleine teams naar 2 grotere creëerde schaalvoordelen. Businessprocessen werden op elkaar afgestemd en best practices overgenomen. Hierdoor werd het mogelijk de O2C taken van de kleinere business units over te nemen en te centraliseren. Resultaat: kostenbesparing en efficiëntere werking.
 5. Opstellen van business requirements voor een transitie van VAX-software naar SAP voor de activiteiten contractadministratie en facturatie.
 6. Opstellen van business requirements voor een SAP implementatie voor een business unit "Sales & Renting safety equipment".
 7. Coördinatie van het project “re-engineering ERP-software”, incl. het inbedden van een Intern Controle Systeem.

Crew Management


 1. Human Capital Management
  1. Invoeren en uitrollen van “Competentie Management” als pilootproject binnen een organisatie.
  2. Het samenvoegen van 2 teams werd een succes door te focussen op de talenten van de teamleaders. Door deze actie werden schaalvoordelen gecreëerd en best practices uit beide teams werden wederzijds toegepast.
  3. Herlocalisatie van een team medewerkers van Gent naar Brussel en hun integreren in het team aldaar.
  4. Het permanent coachen, begeleiden en challengen van teamleaders resulteerde in het evolueren van deze teamleaders naar managers.
 2. Change & Turnaround management
  1. Het invoeren van gestructureerd credit management gebaseerd op een totaal verschillende aanpak naar klanten en sales resulteerde in een daling van DSO van 57 naar 39 dagen. Vanuit credit management werd gestreefd naar een open, communicatieve samenwerking met sales in het creëren van lange termijn "customer intimacy".
  2. Coördinatie van het project “re-engineering ERP-software”, incl. het inbedden van een Intern Controle Systeem.
  3. Reorganisatie van de afdeling contract administratie en facturatie (van 4 teams naar 2), incl. het uitvoeren van een besparingsplan.
  4. Coöordinatie DOS-certifiëring (DOS = Dealer Operating Standards = interne kwaliteitseisen).

Black Box


 1. Klankbord van de CEO tijdens een ERP/CRM implementatie.
 2. Projectmanagement mbt Data- & Process Management: evolutie naar "One Version of the Truth".
 3. Opstellen van business requirements voor een SAP implementatie van een business unit "Sales & Renting safety equipment".
 4. Opstellen van business requirements voor een transitie van VAX-software naar SAP voor de activiteiten contractadministratie en facturatie.
 5. Implementatie Axapta 3.0 – module Accounts Receivables.
 6. Coördinatie van het project “re-engineering ERP-software”, incl. het inbedden van een Internal Control System.
 7. Meerdere implementaties van OnGuard (= Credit Management & Klachten Management software), waarbij OnGuard diende gekoppeld te worden aan Axapta en SAP. Gecombineerd met een bijgestuurde aanpak binnen credit management resulteerde dit telkens in een aanzienlijke daling van de DSO (= Days Sales Outstanding = Aantal dagen openstaand klantenkrediet).

Cockpit


 1. Implementatie van financiële groepsrapportering op een maandelijkse basis, dit voor alle entiteiten van de groep.
 2. Kostprijs models: evaluatie van AS IS & set up TO BE.
 3. Klankbord voor implementatie nieuwe kostcenter structuur.
 4. Cash Planning en credit management dashboard.
 5. Coördinatie van het project “re-engineering ERP-software”, incl. het inbedden van een Intern Controle Systeem. Dit resulteerde in overzichten van (significante) afwijkingen, waardoor snel en efficiënt kon ingegrepen en bijgestuurd worden.


DE PILOOT
Zaakvoerder Peter Dick is een ervaren professional met een financiële achtergrond. Jarenlange activiteiten in diverse sectoren vormen de basis van zijn expertise. Ervaring in verschillende types van bedrijven geven de nodige armslag in begeleiding van de familiale KMO. Peter heeft een sterke affiniteit met de openbare sector en non-profit. Hierdoor heeft hij een brede kijk op het management van diverse types van organisatie. Hij is een bruggenbouwer met een pragmatische maar no-nonsense approach.

VOOR EEN OPTIMALE VLUCHT
DynamICK Comm.V.
Peter DICK – Zaakvoerder
Eekbulk 10
9840 De Pinte
België

T.  +32 9 281 12 41
M. +32 473 88 88 96
Ondernemingsnummer: BE 0837.915.692

CONTACT

Contactformulier

 • Reload

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening. Deze voorwaarden kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.